Galerie
PRZEDSZKOLNE JASEŁKA I KOLĘDY

W dniach 25. i 26. stycznia 2016 r. miało miejsce w naszym przedszkolu wielkie wydarzenie - "Przedszkolne Jasełka i Kolędy". Jasełka, wystawili dla dzieci z naszego przedszkola oraz ich rodziców, rodzice dzieci z grupy "Stokrotki". A potem kolędowali wspólnie zaproszeni Goście: Pani Anna Bałkowska, Radna Rady Miejskiej Jeleniej Góry, Pani Anna Ragiel Przewodnicząca Rady Miejskiej Jeleniej Góry, Pani Alicja Szklarska Radna Rady Miejskiej Jeleniej Góry, Pan Eugeniusz Ragiel Prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Pani Beata Sosulska - Baran, reprezentująca Policję, Pan Grzegorz Rybarczyk, reprezentujacy Straż Miejską, Pan Konrad Sikora Radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry oraz Rada Pedagogiczna. W czasie uroczystości na ręce Pani Dyrektor została wręczona statuetka wraz z tytułem dla Miejskiego Przedszkola nr 10 "Wolontariusz 2015".

Przy akompaniamencie pianina (Pan Leon Rabiega) wszyscy wraz z rodzicami i dziećmi z widowni spiewaliśmy i bawiliśmy się doskonale. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.