Galerie
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Dnia 17.06.2016 r. odbyła się w przedszkolu uroczystość zakończenia roku szkolnego dla dzieci odchodzących do szkoły z udziałem rodziców. W tym roku mamy tylko szesnaścioro absolwentów. Zaczęło sie tradycyjnie, od poloneza, potem dzieci w wierszach podziękowały za opiekę wszystkim pracownikom przedszkola, a szczególnie Pani Dyrektor Bogumile Lepieszo. Po części oficjalnej nastąpił uroczysty poczęstunek, a potem..... Już tylko ZIELONA NOC