Podanie głosi, że w roku 1175 syn Władysława II Wygnańca, Książę Śląski Bolesław I Wysoki, tropiąc w czasie polowania rannego jelenia odkrył gorące źródła nad rzeką Kamienną, z których woda uzdrowiła zwierzę. Król stworzył tam dworek myśliwski.

Pierwsza historycznie potwierdzona wiadomość dotycząca Cieplic pochodz z 18 marca 1281 roku. Wtedy to pan na Lwówku, książę Bernard, przekazał zakonowi joannitów ze Strzegomia „calidus fonds” (ciepłe źródła).

W 1381 r., kiedy cały Śląsk należał już do Korony Czeskiej, Cieplice, z rąk księżnej Agnieszki, wdowy po królu Bolku II, przeszły we władanie rycerskiej rodziny Schaffgotschów, a dokładniej rycerza związanego z dworem świdnicko - jaworskim, Gotscha Schoffa z Kamienicy, późniejszego pana zamku Chojnik.

Jedno z dwóch znanych wówczas źródeł przekazano cystersom drugie źródło pozostało własnością Schaffgotschów. Podział ten zachował się do 1810 roku. Najznakomitszym gościem w Cieplicach była królowa polska Marysieńka Sobieska, która bawiła tu z licznym dworem w 1687 r.

W tym pięknym, podpartym ciekawą historią miasteczku, przy jednej z wielu ulic mieści się Przedszkole Miejskie nr 10.

Do końca II wojny światowej w budynku przy ulicy Zjednoczenia Narodowego 13 usytuowany był sierociniec dla dzieci niemieckich, które straciły rodziców w wyniku wojny. Na skutek zbliżającego się końca wojny i nieuniknionego wkroczenia wojsk rosyjskich, Schaffgotchowie – właściciele Cieplic opuścili miasto. 8 maja 1945 roku władze na tym terenie przejął komendant wojenny a 16 września tego samego roku otworzono tu pierwsza w powiecie polską szkołę podstawową. W 1945 roku w budynku sierocińca działalność rozpoczęło Przedszkole, prowadzone przez CARITAS.

1 września 1961 rok to data powstania Państwowego Przedszkola nr 2 w Cieplicach Śląskich Zdrój. Po tej dacie pierwszą kierowniczką placówki zostaje pani Lucyna Jankowska. W latach 1965 – 1967 przedszkolem kieruje pani Władysława Jerysz – nie pedagog z wykształcenia, ale krawcowa.

Od 1967 roku w Państwowym Przedszkolu nr 2 funkcję kierowniczą sprawuje pani Felicja Rybak. W roku 1975 Jelenia Góra staje się miastem wojewódzkim, w rok później Cieplice Śląskie Zdrój zostają przyłączone do Jeleniej Góry. Państwowe Przedszkole nr 2 w Cieplicach otrzymuje nowy numer – 10 – i staje się przedszkolem jeleniogórskim.

Rok szkolny 1993/94 to rok, w którym PP nr 10, jako pierwsze na terenie miasta Jeleniej Góry zostaje włączone do systemu Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wówczas w placówce powstają dwie grupy integracyjne.

Od 01.09.1993 następują poważne zmiany organizacyjne. Przedszkole otrzymuje drugi budynek, położony obok, po Miejskim Żłobku. 01.09 1998 stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 10 obejmuje pani Bogumiła Lepieszo wchodzi reforma oświatowa wtedy zaczynają się rewolucyjne zmiany na terenie placówki.

Przedszkole z dnia na dzień staje się nowoczesnym miejscem zabaw i zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym. Nowoczesne zabawki, sprzęt, pomoce dydaktyczne – to coś, co pozwoli rozwinąć wyobraźnię, pomysłowość i inwencję dziecka.