RAMOWY ROZKŁAD DNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

5:30 - 8:00

SCHODZENIE SIĘ DZIECI

Zabawy w kącikach zainteresowań; wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo - gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć, ćwiczenia poranne  

8:00 - 8:30

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

8:30 - 9:00

Śniadanie

9:00 - 9:45

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne

9:45 -10:00

Zabawy ruchowe

10:00 - 10:30

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, dzieci młodsze - zabawy organizowane  i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki

10:30 -11:45

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki

11:45 - 12:00

Czynności porządkowe-higieniczne, przygotowanie do obiadu

12:00 - 12:30

Obiad

12: 30 - 13:00

Czynności porządkowe-higieniczne; relaks po obiedzie - słuchanie muzyki, bajek

13:00 - 14:15

Odpoczynek poobiedni (oddział I), ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane  z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zajęcia w gabinetach - komputerowym, teatralnym, artystycznym, zajęcia dodatkowe - religia, trening pamięci, język angielski, tańce, zabawy gliną.

14:15 - 14:30

Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne   

14:30 - 15:00

Podwieczorek

15:00 - 16:30

Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, podsumowanie działań podjętych w ciągu dnia przez dzieci i nauczycieli, planowanie kolejnego dnia

16:30 - 18:30

 

ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

Zabawy dowolne wg pomysłu dzieci, zajęcia i gry zorganizowane, indywidualne, oraz zespołowe inspirowane przez nauczycielkę, zabawy w kącikach zainteresowań.