W naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia dla dzieci o potrzebach kształcenia specjalnego: logopedia - 2 razy w tygodniu terapia (...)