Praca zespołowa jest dla nas ważna

Dobrze układająca się współpraca pomiędzy rodzicami i pedagogami jest dla nas ważna, ponieważ ma ona doraźne odzwierciedlenie w rozwoju dziecka.
Utrzymujemy ciągłe relacje pomiędzy rodzicami i pedagogami, konsultujemy sprawy związane z wycieczkami, regularnymi wydarzeniami oraz przyjęciami. Zawsze jesteśmy wdzięczni za wsparcie w powyższych przedsięwzięciach oraz tych ponadobowiązkowych.

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się co możesz zrobić!

 

W roku szkolnym 2022/2023 nauczyciele będą dostępni:

"ŻABKI" i "MOTYLKI" - w każdy poniedziałek w godzinach 13:00 - 14:00,

Pozostałe grupy - w każdy wtorek w godzinach 15:00 - 16:00.Podstawa prawna, Ustawa z 5 sierpnia 2022r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022r. poz.1730) - art.1 pkt 34