Praca zespołowa jest dla nas ważna

Dobrze układająca się współpraca pomiędzy rodzicami i pedagogami jest dla nas ważna, ponieważ ma ona doraźne odzwierciedlenie w rozwoju dziecka.
Utrzymujemy ciągłe relacje pomiędzy rodzicami i pedagogami, konsultujemy sprawy związane z wycieczkami, regularnymi wydarzeniami oraz przyjęciami.

 

Na konsultacje z nauczycielami zapraszamy zawsze w ostatni wtorek miesiąca.

W pierwszą środę każdego miesiąca zapraszamy na zajęcia otwarte.

Zespół pomocy psychologiczno - pedagogicznej do dyspozycji w pierwszy wtorek miesiąca.Zawsze jesteśmy wdzięczni za wsparcie w powyższych przedsięwzięciach oraz tych ponadobowiązkowych.

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się co możesz zrobić!