Start

  

 

 WIOSNO!!!

WCIĄŻ CZEKAMY.....

 

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!!!

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż o kolejny tydzień, do 18 kwietnia 2021 roku, zostają przedłużone zasady bezpieczeństwa w naszym kraju

w związku z epidemią COVID - 19.

Wobec powyższego przedszkola nadal pozostają zamknięte dla większości dzieci.

Dzieci pracowników medycznych, służb mundurowych, służb pełniących pracę na rzecz zwalczania Covid - 19

mogą uczęszczać do placówki (tak, jak w ostatnich 2 tygodniach).

W razie pytań prosimy o kontakt z Dyrektorem MP 10 w godz. 09.00 - 14.00 tel. 75 75 516 31.

UWAGA! UWAGA!

RUSZYŁA DLA PAŃSTWA POCZTA MAILOWA

szczegóły w zakładce AKTUALNOŚCI         

 
 
SZANOWNI RODZICE !!!!
 
W związku z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,
bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.
 
Na podstawie Rozporządzenia w okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021 roku ogranicza się, między innymi, funkcjonowanie publicznych przedszkoli.
 
Zajęcia w przedszkolu są zorganizowane na wniosek:
 
1. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 
2. rodziców dzieci, którzy:
 
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 
e) wykonują działania ratownicze,
 
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.
 
W przypadku pytań prosimy kontaktować się z nami telefonicznie od poniedziałku, 29.03.2021 r., w godzinach 10.00 – 15.00.
 
Numer telefonu przedszkola: 75 75 516 31
                                                                                                                                         
                                                                                                                                       Z wyrazami szacunku
                                                                                                                                   Bogumiła Lepieszo
Dyrektor MP 10 w Jeleniej Górze
 
Treść w/w rozporządzenia znajduje się w zakładce PRZYDATNE INFO
 
 
Nasze podejście
Za cel stawiamy sobie dbanie o rozwój osobisty Twoich dzieci, aby przygotować je najlepiej jak potrafimy na wyzwania, które czekają na nie w późniejszym życiu.
 
Dajemy z siebie wszystko
Nasi pracownicy składają się z doświadczonych, certyfikowanych i ustawicznie szkolących się pedagogów. Otoczymy Twoje dziecko doskonałą opieką, której nie znajdziesz w żadnej innej placówce.
 
Przydatne informacje od A do Z
Przydatne wskazówki i ważne informacje na temat codziennych spraw związanych z Twoim dzieckiem, Tobą oraz waszym Przedszkolem.