Do pobrania
Statut Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Jeleniej Górze
Przyprowadzanie i odbieranie dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 10 w Jeleniej Górze
Procedura Obowiązków W Zakresie Bezpieczeństwa Dziecka W Przedszkolu
Procedura Organizacji Udzielania Pierwszej Pomocy Wychowankom Miejskiego Przedszkola Nr 10
Koncepcja Pracy Przedszkola Miejskiego Nr 10
Karta kontynuacji
Jakim jesteś rodzicem?
Rozwój dziecka 2 i pół, 3, 4, 5 - letniego
Co potrafi 2,6-3 latek
Poradnik dla rodziców sześciolatków - Uwierzmy w maluchy