Do pobrania
Statut Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Jeleniej Górze 2022 / 2023
Przyprowadzanie i odbieranie dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 10 w Jeleniej Górze
Procedura Obowiązków W Zakresie Bezpieczeństwa Dziecka W Przedszkolu
Procedura Organizacji Udzielania Pierwszej Pomocy Wychowankom Miejskiego Przedszkola Nr 10
Koncepcja Pracy Przedszkola Miejskiego Nr 10
Karta kontynuacji
Jakim jesteś rodzicem?
Rozwój dziecka 2 i pół, 3, 4, 5 - letniego
Co potrafi 2,6-3 latek
Poradnik dla rodziców sześciolatków - Uwierzmy w maluchy
Procedura bezpieczeństwa na czas pandemii
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia covid-19 u dziecka
Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć
Załącznik 3 - Procedura pierwszeństwa przyjęć
Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w przedszkolu na czas pandemii
Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla przedszkoli i żłobków
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
List dolnośląskiego kuratora oświaty do rodziców 2022-02-21
Deklaracja Dot. Podania Tabletek Jodku Potasu